Om oss

Sandane Psykologisenter held til på Sandane i Nordfjord og tilbyr tenester innan klinisk psykologi. Senteret vart oppretta i 1995 og vert driven av psykolog Svein Kristiansen.

Dersom du ønsker kontakt med psykolog, er det vanleg å få ei tilvising fra lege. Du kan også ta direkte kontakt via brev eller telefon.

Vi har telefontid kvardagar fra kl. 1200 -1230. For tida er det ein del ventetid, men alle som henvender seg kan vente å få ein innleiande konsultasjon i løpet av nokre veker.

Tilsette

Svein Kristiansen

UTDANNING:

Cand.psychol., Universitetet i Bergen, 1984.
Spesialist i klinisk psykologi.
Vidareutdanning i familieterapi.
Vidareutdanning i psykoanalytisk psykoterapi.
Vidareutdanning i veiledning.

Medlem av Norsk Psykologforening.
Medlem av Institutt for Psykoterapi.

TENESTER:

Psykoterapi
Undervisning
Veiledning
Miljøvurdering/konfliktløysing

Ingunn Byrkjedal

UTDANNING:

Spesialpedagog
Musikkterapeut

TENESTER:

Veiledning